Cilt BakımıCilt SorunlarıEpilasyonMakyajSağlıkVücut BakımıYaşam

Temel Anlamıyla Yoga: Doğuşu, Gelişimi ve İnsana Etkileri

Yoga nedir?

Kökleri M.Ö’ye dayanan yoga, zaman içinde insan bilinci, hayatı, yetenekleri gibi modern dünyaya adapte olarak gelişmiştir. Günümüzdeki modern yoganın kökleri doğu mistizmine dayanır. Budizm, Jainizm ve Hinduizmden beslenmiş olan, Hindistan’daki felsefe okullarından biridir. Bir din değildir, dünyada yoga dini diye bir şey yoktur. Fakat felsefe olmasından dolayı hayatı yorumlar, kişisel yaşama bir değer katar.

Yoga bu anlamıyla bir bilgi yolu değil, bilgelik yoludur.

Bilgi hayatın canlı cansız bütün değerleri ile mevcut iken bilge bu değerleri ve onların arasındaki iletişimi farkedebilme potansiyeline sahip kişinin kendisidir.

class=”cf”>

Yoga nasıl ortaya çıkmıştır?

Taş tabletlerde başlayan yazılı aktarımı bugün dünyanın her bir yanına ulaşmış durumdadır.  Bir taraftan yogaya ait kaynakların ilk çevirilerinin Arapça ve Çinceye olması da ilginçtir. Bu tarafıyla bakınca yoganın birleştirici doğasının, kendi döneminin kültürleri arasında dolaştığını söylemek mümkün olabilir.

Tabii ki bütün aktarım arayanlara ulaşacaktır. Hangi dilden, hangi inançtan, hangi bakış açısından olursa olsun, arayan kendi aradığı anlama uygun cevapları bulabilecektir.

Yoga anlamı itibariyle Yuj kökünden gelir. Yuj kökü Sanskrit dilinde birleşmek, bir araya getirmek, yöntem anlamlarına gelir. Birleşmek, birleştirmek ne kadar doğal, kendiliğinden bir anlatım ise yöntem o kadar teknik ve didaktik mana içerir, fakat bu durum yoganın ne olduğuna nasıl olduğuna ait gerçek bilgiyi de içinde barındırır.

Yoga bir olmak için teknikler öneren bir felsefi sistemdir.

Hakikati farklı formlar içinde ararken onlarla da ilişki kurar. Arayışı uzak değil, direkt temas halindedir. Yani sadece zihinsel değil, pratikte de mevcut olur.

Bedendeki ve zihindeki hislerle temas ederken dikkat içinde olma pratiğidir yoga. Yani yoga dikkat vermedir de.

class=”cf”>

Temel Anlamıyla Yoga: Doğuşu, Gelişimi ve İnsana Etkileri

Dikkatimiz geçmiş veya gelecek üzerine değil sadece bu ana yöneliktir.

Yani yoga andadır. Kişiye anın zenginliğini derinliğini ve genişliğini algılamak için dikkat verme pratiği yaptırır.

Yoga duyarlı olma pratiğidir, kendine duyarlı olma, yaşama duyarlı olma, acıya duyarlı olma, kargaşaya duyarlı olma, yalnızlığa duyarlı olma, yaralı taraflarına duyarlı olma, kaçındığın şeye duyarlı olma pratiğidir yoga.

Yani yoga gerçeği kabul etme pratiğidir.

Jung der ki: seni utandıran şey ne ise onunla karşılaştırdığında bütün yüzün kızarıncaya kadar onunla kal, ancak sonra o utancın üstüne çıkabilirsin.

Yoga teslimiyet ile olma pratiğidir. Bu pratiklerde karşılaştığımız bilgeliktir.

Temel Anlamıyla Yoga: Doğuşu, Gelişimi ve İnsana Etkileri

Yoganın ruha ve bedene faydaları

Görsel dünyanın her şeyi bir ekrandan sunması belki deneyimsiz kişi için içselleşmeyi ifade etmeye yeterli değildir, fakat bütün deneyimlemiş kişiler, dışarıdan yabancı, uzak, anlamsız, havada gibi algılanma potansiyeli ile iç içe olan bu pratiğin bedeninde ve bilincinde bu kavramlardan sıyrılmış olarak mevcut olduğunu bilir. Bu anlamda diyebiliriz ki bütün öğretiler gibi, yaşamın da ta kendisi gibi, yoga kendi ifadesini deneyimin içinde bulunana gösterebilir.  

Bununla beraber yoga pratiği kişinin ruh ve algı dünyası kadar bedensel dünyası içinde de sağlıklı bir merkez dengesini bulması konusunda destekler.

class=”cf”>

Yoga deneyimini katı bedenin içinde, kemiklerde, kaslarda, bağ dokularda, hormonlarda gevşeme ve rahatlama olarak fark edebildiğimiz gibi, bedenin gücünde, dengesinde esnekliğinde de deneyimleriz.

Aynı zamanda ağrılarımız veya bedensel deformasyonlarımızda değişme, çoğunlukla pozitif yönde iyileşme gözlemleriz.

Nefesimiz ve akciğer kapasitemiz gelişir, omurgamız dikleşir, hareket kabiliyetimiz artar. 

Zararlı toksinlerin atılması ile canlılık ve şevk hali ortaya çıkar. Kişiye cesaret ve yaşama bağlılık gücü verir.

Yoga kişiye bedeni ruhu ve aklı için rehberlik yapan bir öğretidir.

Hazırlayan: YÖNTEM YURTSEVER


Source link

Daha Fazla Göster

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu